Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 1

N
nikt

S  K 7 5 3
H  J
D  9 8 6 3 2
C  A Q 10
 
S  6 2
H  8 7 3
D  A 10 7 5
C  K J 9 3
1S  A 8 4
H  K 10 9 6
D  K Q J
C  7 6 5
 S  Q J 10 9
H  A Q 5 4 2
D  4
C  8 4 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N810877 E52455
S810877 W53455
Minimax: 4S S, +420
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 373cEsQ-3150 50.0050.00
 142hEs3-2100 25.0075.00
 1081c×Ec3-4800 100.000.00
 561hEd2-150 0.00100.00
 291s×NdK+3460 75.0025.00
 

ROZDANIE 2

E
NS

S  10 5
H  Q 6
D  K Q 9 6
C  A K Q J 8
 
S  A J
H  A K 10 9 2
D  7 5
C  7 4 3 2
2S  K 8 7 3
H  7
D  A J 10 8 4 2
C  6 5
 S  Q 9 6 4 2
H  J 8 5 4 3
D  3
C  10 9
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N65536 E777106
S65636 W777106
Minimax: 1D E, -130
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 373dEc10= 11025.0075.00
 142sNhA-2 2000.00100.00
 1082sNh6=110 100.000.00
 563cNs3-1 10050.0050.00
 293dEc10-150 75.0025.00
 

ROZDANIE 3

S
EW

S  A J 10 9 5 3
H  9 8 3
D  10 9 7
C  Q
 
S  K 8 6
H  A Q 7 4 2
D  6 2
C  9 4 2
3S  Q 2
H  K 6
D  A Q 3
C  A K 8 7 6 5
 S  7 4
H  J 10 5
D  K J 8 5 4
C  J 10 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N26262 E10710711
S26262 W9710711
Minimax: 4N E, -630
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 374hEd10= 62025.0075.00
 143ntEs5-1100 100.000.00
 1084cEs6= 13075.0025.00
 563ntEd2+2 6600.00100.00
 295cEs7= 60050.0050.00
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 4

W
obie

S  J 9 8 7 5
H  10 9 7 2
D  10 5 2
C  5
 
S  A K
H  Q J
D  K J 9 6 3
C  8 7 4 2
4S  Q 3 2
H  8 4 3
D  Q 7 4
C  A Q J 6
 S  10 6 4
H  A K 6 5
D  A 8
C  K 10 9 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N57845 E75588
S57845 W75578
Minimax: 2H N, +110
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 483ntWh5-1100 75.0025.00
 252hNdQ=110 100.000.00
 1091ntEhA+2 15025.0075.00
 672d×Wc5+1 3800.00100.00
 313hNdQ-1 10050.0050.00
 

ROZDANIE 5

N
NS

S  10 2
H  A J 8 3
D  Q 10 9
C  Q 10 6 3
 
S  K J 8 7
H  Q 10 2
D  8 4
C  A 9 8 5
5S  Q 9 5 4
H  K 6 5
D  7 5 3
C  K 7 4
 S  A 6 3
H  9 7 4
D  A K J 6 2
C  J 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N76997 E47446
S76997 W57446
Minimax: 3H N, +140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 481hNc4+2140 62.5037.50
 252dSs8+1110 25.0075.00
 1091ntNd5+2150 100.000.00
 672hNs4-1 1000.00100.00
 311hNs4+2140 62.5037.50
 

ROZDANIE 6

E
EW

S  A K Q 6
H  10 8 6 4 3
D  9
C  J 8 5
 
S  10 8 7 2
H  J 7 5
D  5
C  Q 9 4 3 2
6S  9 5 4 3
H  K 9 2
D  A J 8 6
C  A 6
 S  J
H  A Q
D  K Q 10 7 4 3 2
C  K 10 7
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N979108 E45435
S979108 W45435
Minimax: 3N N, +400
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 483ntNcA-1 5025.0075.00
 254hNcA-1 5025.0075.00
 1093ntSc6=400 100.000.00
 672hNcA+1140 75.0025.00
 314hNcA-1 5025.0075.00
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 7

S
obie

S  10 9 4
H  9
D  Q 9 8
C  K J 10 7 5 4
 
S  A K 5
H  5 4
D  A 10 7 3
C  A 8 3 2
7S  J 8 6
H  Q J 10 7 3 2
D  K 5
C  Q 6
 S  Q 7 3 2
H  A K 8 6
D  J 6 4 2
C  9
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N56466 E77966
S56466 W87966
Minimax: 1H E, -140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 594hWd9-1100 62.5037.50
 364hEc9-1100 62.5037.50
 1012hEc9= 1100.00100.00
 784hEc9-2200 100.000.00
 42PASS   025.0075.00
 

ROZDANIE 8

W
nikt

S  10 9 8 4
H  Q 3
D  10 9 4
C  A K Q 3
 
S  Q 7 6 5
H  A J 6
D  K J 2
C  7 6 2
8S  J
H  K 8 7 5 4
D  A 6 5 3
C  10 9 5
 S  A K 3 2
H  10 9 2
D  Q 8 7
C  J 8 4
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N47447 E76986
S47447 W76986
Minimax: 3H E, -140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 59PASS   062.5037.50
 362sNhA-1 5012.5087.50
 101PASS   062.5037.50
 782sSd2-1 5012.5087.50
 421sNsJ=80 100.000.00
 

ROZDANIE 9

N
EW

S  9 2
H  J 7 2
D  3 2
C  Q 10 8 6 4 2
 
S  A J 6 4
H  A 6 3
D  9 8 5
C  K J 5
9S  10 8 3
H  K Q 4
D  K J 10 4
C  A 9 3
 S  K Q 7 5
H  10 9 8 5
D  A Q 7 6
C  7
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N33436 E910997
S33436 W99897
Minimax: 4S E, -620
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 592s×Sd8-2 30025.0075.00
 363ntEh10= 6000.00100.00
 1012ntEh10+1 15062.5037.50
 782ntEh8+1 15062.5037.50
 421sWd2+2 140100.000.00
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 10

E
obie

S  A 8 4
H  A 10 4
D  J 8 2
C  A Q 5 2
 
S  K 10 7 2
H  Q 8 6 5 2
D  7 5 3
C  9
10S  Q J 6
H  K 9 3
D  K 4
C  K J 10 4 3
 S  9 5 3
H  J 7
D  A Q 10 9 6
C  8 7 6
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N96697 E47746
S96697 W47746
Minimax: 3N N, +600
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 613ntNcJ+1630 87.5012.50
 473dSc9=110 50.0050.00
 1023ntNc6+1630 87.5012.50
 892hEc7-1100 12.5087.50
 532hEd2-1100 12.5087.50
 

ROZDANIE 11

S
nikt

S  10 6 4 3
H  K J 7
D  A 6 5
C  A 7 4
 
S  A 5
H  10 5 4
D  K J 9
C  9 8 5 3 2
11S  J 9 8
H  Q 8 6 3 2
D  Q 7 4
C  10 6
 S  K Q 7 2
H  A 9
D  10 8 3 2
C  K Q J
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N89798 E44645
S89798 W44645
Minimax: 1S N, +140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 614sSd3-2 10012.5087.50
 473ntSsA+1430 100.000.00
 1023ntSc3=400 75.0025.00
 894sSh5-1 5050.0050.00
 534sSh5-2 10012.5087.50
 

ROZDANIE 12

W
NS

S  J 9
H  A K 9 8
D  A J 9 7 2
C  J 6
 
S  A 8 7 5 3
H  2
D  6 3
C  A 9 8 7 3
12S  K 10 6 4 2
H  J 7 5
D  Q 5
C  K 10 5
 S  Q
H  Q 10 6 4 3
D  K 10 8 4
C  Q 4 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N6410104 E39229
S6410104 W39229
Minimax: 4Sx W, +100
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 614sSh2+1650 100.000.00
 475s×WhA-2300 50.0050.00
 1024hSs2=620 75.0025.00
 892s×EhA+1 5700.00100.00
 533sWc6+3 23025.0075.00
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 13

N
obie

S  K 6
H  10 9 2
D  10 8 7 3
C  10 9 7 6
 
S  J 5 4 2
H  K J 8 6 5
D  2
C  A Q J
13S  Q 10
H  A 7 4
D  Q J 9 6 5
C  K 4 2
 S  A 9 8 7 3
H  Q 3
D  A K 4
C  8 5 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N45355 E971088
S45355 W971088
Minimax: 4H W, -620
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 722hWsK+1 14025.0075.00
 584hWsK-1100 75.0025.00
 1033hWsK+1 1700.00100.00
 914hWsK-1100 75.0025.00
 644hEs7-1100 75.0025.00
 

ROZDANIE 14

E
nikt

S  J 6 3
H  Q 8 7
D  K 10 6 2
C  K 6 4
 
S  A K 10 9 7
H  K J 5
D  9 7 3
C  Q J
14S  8 5
H  9 6 3 2
D  Q J 5 4
C  A 10 8
 S  Q 4 2
H  A 10 4
D  A 8
C  9 7 5 3 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N55557 E87886
S55557 W87886
Minimax: 2N E, -120
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 723hEdA-150 100.000.00
 581ntEc2= 9050.0050.00
 1032sWcK+1 1400.00100.00
 911sWh8= 8075.0025.00
 641sWh8+1 11025.0075.00
 

ROZDANIE 15

S
NS

S  J 6
H  K 10 7 3
D  Q
C  K J 9 8 7 5
 
S  K 7 4
H  A J 8 5 4
D  8 7 5 3
C  A
15S  A Q
H  Q 9 2
D  K J 10 4
C  Q 10 3 2
 S  10 9 8 5 3 2
H  6
D  A 9 6 2
C  6 4
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N36336 E10710107
S36336 W10710107
Minimax: 3N E, -430
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 724hWdQ= 42037.5062.50
 584hWdQ= 42037.5062.50
 1034hEsJ= 42037.5062.50
 914hWdQ-150 100.000.00
 644hWdQ= 42037.5062.50
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 16

W
EW

S 
H  10 9 5 4 2
D  A Q 9 8 5
C  K 4 3
 
S  Q 7 6 3
H  A 8 7
D  K J
C  10 7 6 5
16S  K J 8 4
H  K Q J 6
D  7 6 3 2
C  9
 S  A 10 9 5 2
H  3
D  10 4
C  A Q J 8 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N9781111 E26511
S9781111 W26511
Minimax: 3N S, +400
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 833dNc9+3170 75.0025.00
 693c×SdK=470 100.000.00
 1043dNd2+2150 37.5062.50
 123cSs4+1130 0.00100.00
 753dNc10+2150 37.5062.50
 

ROZDANIE 17

N
nikt

S  A 4 2
H  K Q 2
D  8 4
C  A J 10 4 3
 
S  K Q 10 6 5 3
H  A
D  9 7
C  Q 8 5 2
1S  8
H  10 8 7 5
D  K Q 6 5 2
C  9 7 6
 S  J 9 7
H  J 9 6 4 3
D  A J 10 3
C  K
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N76977 E37346
S106987 W37346
Minimax: 3N S, +430
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 834hSsK-2 1000.00100.00
 694hSsK-1 5037.5062.50
 1044hNsK-1 5037.5062.50
 122hSsK=110 75.0025.00
 754hSsK=420 100.000.00
 

ROZDANIE 18

E
NS

S  Q 6 5 3
H  4 2
D  K Q 6 2
C  K 8 4
 
S  10 8 2
H  A J 7
D  A 9 8
C  A 10 5 2
2S  A K 9 4
H  10 9 8 3
D  10 7
C  Q 9 7
 S  J 7
H  K Q 6 5
D  J 5 4 3
C  J 6 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N55464 E88969
S55474 W88969
Minimax: 1H E, -140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 831ntWs3+1 12050.0050.00
 691ntWd6-150 100.000.00
 1042d×Nd7-1 2000.00100.00
 121hEc3+2 14025.0075.00
 75PASS   075.0025.00
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 19

S
EW

S  K 8 7 3
H  Q J 7 5
D  A J 10
C  J 2
 
S  A 9 6 5 4 2
H  A 6 2
D  8
C  9 5 4
3S  J 10
H  K 8
D  K 6 4
C  A K Q 10 7 6
 S  Q
H  10 9 4 3
D  Q 9 7 5 3 2
C  8 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N33662 E10107711
S33662 W10107711
Minimax: 3N E, -630
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 944sEc3-1100 100.000.00
 713cEsQ+2 15050.0050.00
 1053cEsQ+2 15050.0050.00
 234cEsQ+1 15050.0050.00
 863ntEd5+2 6600.00100.00
 

ROZDANIE 20

W
obie

S  A 3
H  8
D  A K Q J
C  A J 9 7 5 4
 
S  K 10 5
H  A Q 6 3
D  10 5 3 2
C  6 3
4S  9 8 7
H  10 9 7 5 2
D  9 4
C  K Q 2
 S  Q J 6 4 2
H  K J 4
D  8 7 6
C  10 8
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N68589 E54743
S88599 W55743
Minimax: 1N S, +120
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 943cNh9=110 25.0075.00
 714sSh3=620 50.0050.00
 1055cNh7-1 1000.00100.00
 233ntNh10+1630 75.0025.00
 865sSh6=650 100.000.00
 

ROZDANIE 21

N
NS

S  J 7 3
H  10 2
D  8 3 2
C  K 9 8 6 4
 
S  10 9 8 6 2
H  K 8 7 3
D  J 10 7
C  7
5S  A Q 5 4
H  9 6 5
D  Q 9 4
C  J 3 2
 S  K
H  A Q J 4
D  A K 6 5
C  A Q 10 5
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N958911 E37332
S958911 W37332
Minimax: 5C N, +600
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 943ntNsA-1 10037.5062.50
 713ntSs2+1630 100.000.00
 1053ntSs5-2 2000.00100.00
 231cNdJ+5170 75.0025.00
 863ntSs6-1 10037.5062.50
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 22

E
EW

S  A 8 6 5 4 3
H  10 7
D  A 10
C  A K 6
 
S  K 10 7
H  K 4 3
D  Q 9 8
C  Q J 8 2
6S  Q J 9 2
H  A 8 6
D  3 2
C  10 9 4 3
 S 
H  Q J 9 5 2
D  K J 7 6 5 4
C  7 5
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N6711116 E75226
S6711116 W75226
Minimax: 4H S, +450
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 152sNd5=110 87.5012.50
 823sNc3-2 1000.00100.00
 1063ntNs2-1 5037.5062.50
 342sNc9=110 87.5012.50
 973ntNsQ-1 5037.5062.50
 

ROZDANIE 23

S
obie

S  A Q 10 8 4 3
H  A K 10 5
D  6
C  7 4
 
S  K J 2
H  8 2
D  Q J 5 4 3
C  A Q J
7S  9 6 5
H  Q 6 3
D  10 9 7
C  K 8 3 2
 S  7
H  J 9 7 4
D  A K 8 2
C  10 9 6 5
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N891077 E43265
S891077 W53265
Minimax: 4H N, +620
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 154sSh2-2 2000.00100.00
 822sNd10+1140 25.0075.00
 1062hNd10+3200 87.5012.50
 343hSh8+2200 87.5012.50
 972sNd9+2170 50.0050.00
 

ROZDANIE 24

W
nikt

S  A 6 2
H  K J 10 2
D  K 10 2
C  J 8 5
 
S  8 7
H  A 9 7 3
D  Q 9 6 5
C  K 10 4
8S  Q 4 3
H  8 6 4
D  J 4
C  A 9 7 6 2
 S  K J 10 9 5
H  Q 5
D  A 8 7 3
C  Q 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N810997 E33346
S810997 W33346
Minimax: 4S S, +420
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 152sEs7+3 2000.00100.00
 824sSd5=420 75.0025.00
 1063ntNc3+1430 100.000.00
 342sSs7+3200 50.0050.00
 972sShA+2170 25.0075.00
Kluczbork Półfinał MP

ROZDANIE 25

N
EW

S  7 2
H  A K J
D  10 4 3
C  A J 7 4 2
 
S  8 6 5
H  10 6 3 2
D  K 9 5
C  K Q 6
9S  J 10 9 4 3
H  8
D  A 8 7 2
C  10 5 3
 S  A K Q
H  Q 9 7 5 4
D  Q J 6
C  9 8
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N1071089 E36343
S1071089 W36343
Minimax: 3N S, +430
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 264hSs7=420 37.5062.50
 933ntSs7+1430 87.5012.50
 1073ntSd9=400 0.00100.00
 453ntNsJ+1430 87.5012.50
 184hNs8=420 37.5062.50
 

ROZDANIE 26

E
obie

S  J 9 3
H  Q 7 6 4
D  K 4
C  A K 7 4
 
S  K 8 6 4
H  9 5 3
D  10 7 6
C  8 6 3
10S  A 2
H  A K 10 8
D  A Q J 5 3
C  J 9
 S  Q 10 7 5
H  J 2
D  9 8 2
C  Q 10 5 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N46437 E979106
S46436 W979106
Minimax: 3N W, -600
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 261ntEs5= 9075.0025.00
 932hWcA+1 14050.0050.00
 1073sSc6-4 4000.00100.00
 452hEs5-2200 100.000.00
 181ntEs5+2 15025.0075.00
 

ROZDANIE 27

S
nikt

S  A Q J 8
H  9 8
D  K 5 2
C  K 8 7 4
 
S  9 6
H  Q J
D  Q 10 9 8 6 3
C  A 10 2
11S  10 5 4 2
H  7 5 4 2
D  A J 7 4
C  J
 S  K 7 3
H  A K 10 6 3
D 
C  Q 9 6 5 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N61111512 E62281
S61110512 W62281
Minimax: 6Dx W, +800
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey
 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 264sNdA+1450 100.000.00
 936cSd10-1 5012.5087.50
 1076ntNs3-1 5012.5087.50
 454sNcJ=420 75.0025.00
 182sNd4+2170 50.0050.00

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-11 o 13:49:12